Вiртуальны кабiнет

беларускай мовы i лiтаратуры

 

 

 
  Урокі        Тэсты па мове        Тэсты па літаратуры        Арфаграфічныя хвілінкі        Класіфікацыя дыктантаў
 

Урокі па мове 5 клас

 

Аднародныя члены сказа
Амонімы, антонімы,сінонімы
Антонімы
Віды маўленчай дзейнасці
Напісанне нататкі
Напісанне рэпартажу
Напісанне сачынення па карціне
Прызначэнне і ўжыванне ў мове сінонімаў і антонімаў
Уласнабеларускія і запазычаныя словы
Фанетыка(абагульненне)
Фразеалагізмы(абагульненне)
 
Урокі па мове 6 клас Лічэбнік як часціна мовы
Назоўнік абагульненне
Правапіс Ы, й пасля прыставак
Словаўтварэнне i арфаграфія
Ужыванне колькасных састаўных лічэбнікаў
Урокі па мове 7 клас Абагульненне і сістэматызацыя вывучанага матэрыялу па тэме
Грамадскі агляд ведаў па тэме дзеяслоў
Дзеепрыметнік і дзеепрыслоўе як асобыя формы дзеяслова, іх утварэнне, асаблівасці ўжывання (11’ клас)
Дзеепрыметнік як дзеяслоўная форма
Дзеепрыслоўны зварот
Поўная і кароткая формы дзеепрыметнікаў
Правапіс не (ня) з дзеепрыметнікамі
Правапіс суфіксаў дзеепрыслоўяў
Рознаспрагальныя дзеясловы
   
Урокі па мове 8 клас Адасобленыя акалічнасці
Знакі прыпынку ў сказах з адасобленымі дапаўненнямі і акалічнасцямі
Знакі прыпынку ў сказах з параўнальнымі зваротамі
Прыдатак як від азначэння
   
Урокі па мове 9 клас Двукроп’е ў бяззлучнікавых складаных сказах
Знакі прыпынку ў складаназлучаным сказе
Знакі прыпынку ў складаных сказах з рознымі відамі сувязі частак
Складаныя бяззлучнікавыя сказы
   
Урокі па мове 10-11 клас Дзеяслоў
Стылі мовы
Стылістычны разбор публіцыстычных і навуковых тэкстаў
Тыпы мовы
   
   

 

Copyright © Kivi-X, 2007

ГУО "Гимназия №2 г.Могилева"